Hyvänlaatuinen asentohuimaus – BPPV

Tärkeimmät tasapainoelimemme ovat silmät, lihasten syvätunto ja sisäkorvan tasapainoelin, mihin kuuluvat mm. kaarikäytävät. Näistä tulevan informaation täytyy vastata toisiaan, jotta voimme toimia normaalisti.

Vaaraton häiriö sisäkorvan kaarikäytävässä aiheuttaa ongelman

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa, ongelmana on häiriö sisäkorvan kaarikäytävässä. Se on yleinen, mutta ohimenevä vaiva.

Oireita voivat olla mm.

  • Pahoinvointi
  • Epävarmuuden tunne liikkuessa
  • Vaikeus kävellä suoraan
  • Vaikeus kohdistaa katsetta tai (pyörivä) huimaus

Oireet voivat kestää useita päiviä tai viikkoja

Oireet voivat mennä ohi itsestään, mutta voivat myöskin kestää pidemmänkin ajan. Oireet myös palaavat usein takaisin.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen voi laukaista

  • Kun vaihtaa sängyssä asentoa
  • Nousee ylös vuoteesta
  • Menee makuuasentoon
  • Vartalon kumarrus eteen ja taakse

Huimaus alkaa usein aamulla.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Henkilökuntamme on erikoistunut hyvälaatuisen asentohuimauksen hoitoon.

Asentohoidosta on saatu apua myös mm. lasten lukihäiriöiden hoidossa.

Latinankielinen nimi on Benign Paroxysmal Positional Vertigo, eli tästä lyhenne BPPV