Neurologinen fysioterapia

Neurologisella fysioterapialla kuntoutamme mm.

  • Aivoverenkiertohäiriöiden jälkitiloja
  • Selkäydinvammojen jälkitiloja
  • CP-vammaisia
  • MS-, ALS-, tai Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä

Neurologinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus eli neurologinen fysioterapia on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Fysioterapian lähtökohtana ovat kuntoutujan omien taitojen vahvistaminen ja avustettavuuden helpottaminen. Tavoittelemme mahdollisimman itsenäistä selviytymistä erilaisissa ympäristöissä. Yksi keskeisistä tavoitteista on estää kuntoutujan tilanteen huononeminen. Terapiasuunnitelma tehdään alkuarvioinnin pohjalta yhdessä kuntoutujan kanssa.

Neurologinen fysioterapia sisältää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Neurologinen fysioterapia voi käytännössä olla esimerkiksi käden toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyharjoittelua. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös allasterapiana.

Spine Gym

Tarvittaessa teemme apuvälinearvion, ohjaamme apuvälineiden käytössä ja ohjaamme harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin. Terapiaa voidaan osittain tai kokonaan toteuttaa kotikäynteinä.