Sulorna hjälper mot fel positionering av foten

Genom att reparera fotens fel position genom att använda sulor, minskar värken och muskelns möjlighet att fungera bra förbättras.

Volaris Fysioterapi är återförsäljare av Footbalance Medical sulor.

T.om 45-50% av finländare har problem med fötters fel position

Det är vanligt att foten har fel ställning och t.om. 45-50% av finländare har problem. Fel position är ärftliga eller har kommit under en längre tidsperiod. Hårda jämna underlag och skor passiverar våra fotsulors muskler vars uppgift är att stöda fotvalvet och hålla foten i rätt position.