Käke och bettproblem

Funktionsproblem i käksystemet är efter tandverk allmännaste orsaken till smärttillstånd i området. Det är allmännast bland unga vuxna men avtar med åldern.

Hur förekommer smärtan

man beskriver ofta smärtan som trubbig, dov och störande smärta. Smärtan varierar längs med dygnet och är oftast starkast på morgonen.

Tuggning samt köld och drag kan utlösa symptom.

Käksystemet är en komplex enhet

Käksystemet bildar en invecklad helhet till vilken hör även angränsande funktionella strukturer.

 • Käkled
 • Ledband kring leden
 • Tuggmuskulatur
 • Benstruktur
 • Tänderna samt deras stödvävnader
 • Spottkörtel
 • Muskulatur för läppar, kinder och tunga
 • Mjukvävnader kring käksystemet
 • Muskulatur för svalg och struphuvudet
 • Nackmuskler och skuldermuskler
 • Armmuskler

Problemena kan därmed vara varierande samt omfattande.