Kinesiotejpning

Med hjälp av kinesiotejpning stimulerar, vägleder och styr man olika rörelsemodeller. Tejpning används för att minska på smärta, förbättrar blodcirkulation och att hjälpa kroppen i läkningsprocessen.

Kineesioteippaus polvi, Volaris

Olikfärgade tejp pga. färgterapi

Tejp finns i olika färger, egenskaperna på de olika tejpena är trots färgerna identiska.

Med hjälp av tejpning kan man läka olika funktionsstörningar

Med hjälp av tejpning kan man reparera t.ex. musklernas, fascians, blodcirkulationens och andra vävnaders funktionsstörningar. Kinesiotejpningens inverkan baserar sig på
kroppens egenläkningsprocess som sker via proprioception. Tejpningen aktiverar  lymfan, ökar blodcirkulation och inaktiverar nerv-ändar och smärt-receptorer. Dessutom stimulerar den mekanoreceptorer genom rörelse i vävnaden. Alla dessa saker inverkar på muskelns funktion.

I kinesiotejpning utnyttjar man tejpens krympning

Kineesioteippaus jalka, Volaris

Kinesiotejpen är fast i ett underlag av papper med 10% försträck och kan sträckas endast i längdriktning.
Då tejpen krymper på området som behandlas sker en upphöjning av vävnaden vilket gör att trycket på området minskar.

Kinesiotejp kan användas i flera dagar

För att tejpet andas och tål vatten, kan tejpet användas flera dagar. Tejpningen kan göras om flera gånger efter varandra utan märkbara hudreaktioner.

    • Håller att tvättas och tom. att simma med
    • Är inte steril, d.v.s. man bör undvika att tejpa hud som är skadad