Besvär från nacke, bröstryggrad och/eller korsrygg

Besvären kan vara akuta eller ha pågått under en längre tid. Symtom som tex huvudvärk, muskelspänningar, styvhet och smärta i nacke och/eller bröstryggraden, domningar i fingrar, händer samt muskelsvaghet härrör sig ofta från nacke och/eller bröstryggrad.

Behandlingsmetod väljs på basen av klinisk undersökning

Selkä - niska - Volaris fysioterapia

Utgående från bakgrund och med hjälp av en noggrann klinisk undersökning väljs behandlingsmetod.

Som behandling används:

  • Mjukdelsbehandling
  • Mobilisering
  • Manipulation
  • Traktion
  • Mckenzie-metoden
  • Rådgivning angående ergonomisk ställning
  • Kinesiotejpning
  • Träning med stabiliserande övningar

Vad göra om man har sjuk rygg?

Smärta i nedre delen av ryggen är allmänt. Fyra av fem vuxna har smärtor vid något skede av livet. Ryggont kan börja utan någon egentlig orsak och kan framkomma i alla delar av ryggraden. Vanligaste är nedre ryggen, vars uppgift är att böja kroppen och hålla övre kroppens belastning.

Vid nio av tio fall är orsak till ryggont en liten ”vävnadsskada i ländryggena”, t.ex. i kotornas mellanblad. Dessa smärtor försvinner ofta snabbt – på några dagar eller några veckor. Det är vanligt att ryggont förnyas, men även då brukar smärtan försvinna snabbt.

En patient på tio har som orsak iskias, då smärtan strålar från ryggen ner i benet. Mellan kotorna finns det mjuka mellankotsskivor, som vid skada kan bukta utåt och trycka på iskiasnerven. Iskias kan orsaka smärta i veckor, t.om. månader. Då ryggen blir sjuk, bör man effektivt sköta smärtan. Om inte smärtan försvinner efter några dagars vila, är det definitivt orsak att ta kontakt med fysioterapeut eller läkare. Man tar reda på orsaken till ryggont och på basen av det gör man en vårdplan, till vilken det även hör övningar som man själv kan göra.

(Källa: www.auron.fi )

Vad göra om man har sjuk nacke?

Att ha besvär från nacke och axlar är allmänt. Det kan orsakas av dålig arbetsställning eller fysiskt och belastande arbete, det kan även orsakas av tex. bilolycka. Psykisk stress ökar ofta besvärena. Vid behandling försöker man inverka på det som orsakar och förvärrar besvären. Man kan ha hjälp av medicin och ibland behöver man kortvarig sjukledighet. Då man utreder problem från nacke och axlar är det viktigt med en noggrann klinisk undersökning samt kartläggning av både omgivningen och ergonomin vid arbetsplatsen.

(Källa: www.auron.fi )