Neurologisk fysioterapi

Inom neurologisk fysioterapi rehabiliteras bla.

  • Efter hjärnblödning eller hjärninfarkt
  • Efter ryggmärgsskada
  • CP-skada
  • MS-, ALS- eller Parkinson sjukdom

Neuroloogisk rehabilitering

Neurologisk fysioterapi är krävande medicinsk rehabilitering som Fpa, sjukvårdsdistriktet eller hemkommunen oftast betalar. Du kan komma till oss även utan remiss eller med betalningsförbindelse.

Syftet med fysioterapin är att förbättra och trygga klientens självständiga funktions- och rörelseförmåga så att klienten klarar sig så självständigt som möjligt i olika situationer. Det är också viktigt att försöka förhindra försämring av sjukdomen. Tillsammans med klienten gör fysioterapeuten upp en terapiplan.

Till neurologisk fysioterapi hör rådgivning, terapeutisk träning, manuell terapi och behandlingar. Fysioterapin kan t. ex. bestå av träning av armens funktioner, balansträning eller gångträning. Fysioterapin kan utföras även som vattenterapi.

Spine Gym

Vid behov utreder vi och gör bedömning av hjälpmedelsbehovet och användning. Fysioterapin kan helt eller delvis utföras som hembesök. Vi kan erbjuda information och rådgivning av hobbyer och olika fritidsaktiviteter.