OMI – Ortopaedic Medicine International®


Klinisk undersökningsmetod samt vårdmetod för problem i stöd- och rörelseorganen

OMI-finland-vasa

Dr. James H. Cyriax, M.D. (1904-1985) var ”the father of Orthopaedic Medicine”. Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg. Besvär från dessa strukturer är vanliga.

Diagnosen är baserad på anamnesen och den kliniska undersökningen.

I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.

Behandlingar; manipulation av leder och columna ( nacke, bröstrygg, ländrygg) , injektionsbehandling ( utförs av läkare), traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbet mellan läkare och fysioterapeut för bästa resultat är givet och nödvändigt. Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

( Källa www.ominorden.com)