Godartad paroxysmal lägesyrsel

Benign paroxysmal positionell vertigo- BPPV

Våra viktigaste balansorgan är ögonen, musklernas kinetiska uppfattningsförmåga och innerörats balansorgan, till vilka hör t.ex. båggångarna. Informationen som kommer från dessa bör motsvara varandra för att man skall kunna fungera normalt.

En ofarlig störning i innerörats båggångar kan orsaka problem

I BPPV, är problemet störning i innerörats båggångar. Det är ett allmänt men förbigående problem.

Symptom kan vara t.ex.

  • Illamående
  • Känsla av osäkerhet då man rör sig
  • Svårigheter att gå rakt
  • Problem att fokusera blicken eller (snurrande) svindel

Symptom kan fortsätta flera dagar eller veckor

Symptom kan gå över av sig själv, men det kan även ta en längre tid. Symptom kommer ofta tillbaka.

Saker som kan trigga BPPV

  • Då man byter ställning i sängen
  • Man stiger upp
  • Man lägger sig
  • Man böjer sig framåt eller bakåt

Svindeln börjar ofta på morgonen

Vård av Godartad paroxysmal lägesyrsel

Vår personal är specialiserad på vård av BPPV.

Med samma behandling kan barn med läsesvårigheter få hjälp.

Latinska namnet är Benign Paroxysmal Positional Vertigo, dvs. förkortat BPPV